Effektiv dränering

som skonar både huset och plånboken

Effektiv dränering

som skonar både huset och plånboken

Dränering i Stockholm utan dolda kostnader

Välkommen! Vi erbjuder dränering till fasta priser, utan tillkommande kostnader eller dolda avgifter. Kontakta oss så kommer vi utan kostnad ut och kontrollerar fastigheten och ger dig en kostnadsfri offert.

Vi nås enklast via kontaktformuläret.

Glöm inte att du som privatperson oftast kan utnyttja ROT-avdraget vid arbeten i hemmet. Det innebär att du kan dra av 30 procent av arbetskostnaden, vilket ytterligare reducerar priset avsevärt.


Trygg dränering i Stockholm

Att hålla husgrund och källare fria från fukt är en av de grundläggande komponenterna i en väl fungerande fastighet.  Dränering är ett måste för alla husgrunder, men hur den utförs varierar med markförhållanden och typ av husgrund.

Vår certifierade och erfarna personal hjälper dig hela vägen – från första inspektion och offert till slutförande av dräneringen. Fotodokumentation och garantisedel medföljer självklart efter utförandet. Vi samarbetar med Isodrän för leverans av material och vid behov även som teknisk support och rådgivning.

När vi får in en offertförfrågan åker vi ut och besiktigar husgrunden. Då gör vi alla nödvändiga mätningar som behövs för en lyckad dränering. Vi mäter med värmekamera som kan hitta skador som ögat inte kan se och planerar arbetet efter det.

Därefter lämnar vi en kostnadsfri offert så att du enkelt kan jämföra oss med andra leverantörer. Tänk också på att vår dränering utförs till fasta priser och att inga extra kostnader tillkommer.  

Begär offert
Jag godkänner integritetspolicy.

(Lämna tom)

Viktigt att leda bort vattnet

Om inte dräneringen fungerar som den ska uppstår alltid problem på ett eller annat sätt. Hus med källare kan drabbas av översvämning, men även om det inte uppstår översvämning leder dålig dränering till ökad fukt i källarutrymmena, vilket i sin tur orsakar problem. På sikt kan grunden vittra sönder om den aldrig får möjlighet att torka, och fukt leder till mögel vilket leder till sjuka hus, och sjuka hus leder till sämre hälsa för dem som bor i huset.

Hur dräneringen går till avgörs till stor del av hur huset är byggt och rådande markförhållanden. Vissa markförhållanden är särskilt problematiska medan andra är enklare att åtgärda. Mark som till stor del består av grus och sand leder bort regnvattnet förhållandevis effektivt, medan lerjord lätt orsakar problem.

dränering Stockholm

Förebygg fuktskador

Med en väl genomförd dränering har du avsevärt förbättrat avrinningsegenskaperna, men det finns flera saker som är bra att tänka på, både för att förebygga fuktskador och för att se till att avrinningen bibehålls. Exempelvis är det bra att undvika rabatter kring huset.

Det är också viktigt att regnvattnet leds bort från husgrunden via fungerande hängrännor och stuprör. En tumregel är att allt vatten ska ledas så långt bort från huset som möjligt. Marken bör också luta från huset, något som är viktigt att tänka på när marken sätter sig efter återfyllning.

Att ta hand om sitt hus är grundläggande för att det ska hålla gott skick under en lång tid. Ibland kan man tycka att kostnader är stora, kom då ihåg att det brukar bli mycket större kostnader om du inte underhåller ditt hus. Huset kan drabbas av fuktskador och mögel – något som ofta leder till ännu högre kostnader. 

Vi har även lång erfarenhet av återställningsarbete efter dränering och byggnation samt även anläggning av ny tomt för bostäder och fastighetsanläggningar. Vi utför såväl mindre korrigeringar som mera omfattande byggen.

Dränering i källare  och husgrund – skapa säkerhet mot fukt

Dräneringssystemet kan sammanfattas i tre punkter, som vi redogör för här.

1. Ledningar för dränering

Lägger man kring husgrunder med syftet att de ska stoppa markvatten från att få direkt kontakt med husets grundkonstruktion. Ligger ledningarna för högt kan det uppstå problem: grundsulor kan hamna stå i direkt kontakt med fritt markvatten, vilket innebär risk för fuktskador. En professionellt och korrekt utförd dränledning är tänkt att minska vattensugningen. Men tänk på att även dränerad jord är fuktig vilket gör att grundsulan ändå suger fukt kapillärt från marken.

Därför behövs även möjlighet till effektiv uttorkning av den fukt som sugs upp den vägen. Om man dränerar en husgrund på lermark, vilket sker ganska ofta,  så måste man se till att det inte sker sättningar i marken som kan skada huset eller omgivande byggnader.  Detta kan leda till att grundsulan ligger i markvatten med stor fuktbelastning. I dessa fall är det mycket viktigt med bra uttorkning.

2. Dränerande lager eller skikt

Detta bör alltid finnas utanför grundmuren är också en grundläggande faktor. Denna ledning har som funktion att minimera och i bästa fall hindra husgrundernas kontakt med markvatten som kommer underifrån. För att undvika att vatten som sjunker ned i marken efter nederbörd eller snösmältning trycker direkt mot grundmurarna. Därför måste murarna skyddas med väggdränering.

En grundmur utan dränerande lager utsätts för vattentryck, vilket i sin tur kan leda till vattenläckage in i grundmurar och även in i lokaler. Detta kan även göra att grundmurarna drabbas av extremt höga fuktnivåer.  Fuktskydd av typen tätskikt av asfalt håller sällen tätt till hundra procent om de utsätts för vattentryck.

3. Dränerande lager under källargolvet

ledningarna runt grunden bestämmer markvattnets nivå runt huset. Under golven lägger man ett dränerande lager som skall vara i kontakt med dräneringsledningarna kring husgrunden. Kontakten skapas genom genomsläpplig jord eller med en enkel ledningsanslutning.   Har man en isodränskiva under betonggolven så får man flera fördelar: ett dränerande lager som dessutom fungerar på ett värmeisolerande vis. Många källare renoveras numera  till fullvärdiga ytor för boende, kompletta med golvvärme och andra bekvämligheter.

Detta innebär att  dräneringen måste se till att markvattennivån inte har möjlighet att stiga upp i värmeisoleringen som finns under husets golv. Minsta dräneringsdjup i de flesta fall under färdig golvnivå cirka 300-350 milimeter.  När man bestämmer vilken dräneringsnivå en husgrund ska ha bör den befintliga golvnivån alltid mätas noggrant. På det sättet kan man även tillgodose golvens behov av dränering.

Kontakta oss om du har frågor om dränering

Vi har omfattande erfarenhet av dränering och kan bistå med råd inför, under och efter utförd dränering. Vi arbetar i hela Stockholmsregionen, så tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. 

Vi hjälper dig med dräneringen till fast pris, utan dolda kostnader