Dränering Stockholm

Vi hjälper dig med dräneringen | 08-611 62 62

EFFEKTIV DRÄNERING
SOM SKONAR BÅDE HUSET OCH PLÅNBOKENKONTAKTA OSS

Dränering i Stockholm utan dolda kostnader

Välkommen! Vi erbjuder dränering till fasta priser, utan tillkommande kostnader eller dolda avgifter. Kontakta oss så kommer vi utan kostnad ut och kontrollerar fastigheten och ger dig en kostnadsfri offert.

Vi nås enklast via kontaktformuläret.

För tillfället bjuder vi även på kostnaden för grävmaskin! Glöm inte heller att du som privatperson oftast kan utnyttja ROT-avdraget vid arbeten i hemmet. Det innebär att du kan dra av 30 procent av arbetskostnaden upp till 50 000 kr, vilket ytterligare reducerar priset avsevärt.

Trygg dränering i Stockholm

Att hålla husgrund och källare fria från fukt är en av de grundläggande komponenterna i en väl fungerande fastighet.  Dränering är ett måste för alla husgrunder, men hur den utförs varierar med markförhållanden och typ av husgrund.

När vi får in en offertförfrågan åker vi ut och besiktigar husgrunden. Då gör vi alla nödvändiga mätningar som behövs för en lyckad dränering. Vi mäter med värmekamera som kan hitta skador som ögat inte kan se och planerar arbetet efter det.

Därefter lämnar vi  en kostnadsfri offert så att du enkelt kan jämföra oss med andra leverantörer. Tänk också på att vår dränering utförs till fasta priser och att inga extra kostnader tillkommer.  

Viktigt att leda bort vattnet

Om inte dräneringen fungerar som den ska uppstår alltid problem på ett eller annat sätt. Hus med källare kan drabbas av översvämning, men även om det inte uppstår översvämning leder dålig dränering till ökad fukt i källarutrymmena, vilket i sin tur orsakar problem. På sikt kan grunden vittra sönder om den aldrig får möjlighet att torka, och fukt leder till mögel vilket leder till sjuka hus, och sjuka hus leder till sämre hälsa för dem som bor i huset.

Hur dräneringen går till avgörs till stor del av hur huset är byggt och rådande markförhållanden. Vissa markförhållanden är särskilt problematiska medan andra är enklare att åtgärda. Mark som till stor del består av grus och sand leder bort regnvattnet förhållandevis effektivt, medan lerjord lätt orsakar problem.

Förebygg fuktskador

Med en väl genomförd dränering har du avsevärt förbättrat avrinningsegenskaperna, men det finns flera saker som är bra att tänka på, både för att förebygga fuktskador och för att se till att avrinningen bibehålls. Exempelvis är det bra att undvika rabatter kring huset.

Det är också viktigt att regnvattnet leds bort från husgrunden via fungerande hängrännor och stuprör. En tumregel är att allt vatten ska ledas så långt bort från huset som möjligt. Marken bör också luta från huset, något som är viktigt att tänka på när marken sätter sig efter återfyllning.

Att ta hand om sitt hus är grundläggande för att det ska hålla gott skick under en lång tid. Ibland kan man tycka att kostnader är stora, kom då ihåg att det brukar bli mycket större kostnader om du inte underhåller ditt hus. Huset kan drabbas av fuktskador och mögel – något som ofta leder till ännu högre kostnader. 

Kontakta oss om du har frågor om dränering

Vi har omfattande erfarenhet av dränering och kan bistå med råd inför, under och efter utförd dränering. Vi arbetar i hela Stockholmsregionen, så tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. 

Vi hjälper dig med dräneringen till fast pris, utan dolda kostnader